Καλωσήλθατε στο Εργαστήριο Δασικών βοσκοτόπων

Μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διευθύντρια:  Ελένη Αβραάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Αντικείμενα δραστηριότητας

  • Χρήση Λιβαδιών
  • Βοσκοϊκανότητα
  • Βελτίωση Λιβαδικής Παραγωγής
  • Σχέσεις Κτηνοτροφικών και Θηραματικών Ζώων με τα Λιβάδια
  • Σχέδιο Διαχειρίσεως Λιβαδιών
  • Λιβαδική Πολιτική

 

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη, ΤΘ 236
Τηλ.: +302310 992301 998931
Fax: +302310 998886
E-mail: eabraham@for.auth.gr