ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με την Διαχείριση και Βελτίωση των Λιβαδιών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων και ασκήσεων στην Πανεπιστημιούπολη και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα και πρακτικές ασκήσεις στα Πανεπιστημιακά δάση του Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής κατά τη θερινή περίοδο.

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό)
  • Λιβαδικά Φυτά (επιλογής)
  • Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών (επιλογής)
  • Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών (επιλογής)
  • Λιβαδική Τεχνική (επιλογής)
  • Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια (επιλογής)
  • Βελτίωση Υποδομής Λιβαδιών (επιλογής)

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

  • Διαχείριση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
  • Αγροδασολιβαδοπονία και Περιβάλλον
  • Ανόρθωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων

 

ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων έχει την αναγκαία εργαστηριακή και υπαίθρια υποδομή για διεξαγωγή έρευνας και συμμετέχει ήδη σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα. Επιπλέον, συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που συνδέονται με την Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών